پیشگامان تحقیقات کارآفرینی

Posted by Pishgam Pishgam
Options


پیشگامان تحقیقات کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک
نویسنده: دکتر هانس لندستروم
تعداد صفحات: 215 برگ
خلاصه محتوا : امروزه در سراسر جهان ,علاقه ی فزاینده ای به موضوع کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک مشاهده می شود.در دوره ای که تعابیر و نظرات درست و نادرست بسیاری در خصوص نقش کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک وجود دارد ,برای چنین کنابی لازم است دانشی را که از برجسته ترین تحقیقات این حوزه به دست آمده است,یک جا جمع آوری کرده و خلاصه کند.چنین دانشی عموماً ریشه در روش های تجربی دارد و دستاوردهای خوبی را در سیاست گذاری و حمایت از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک فراهم می کند.