کارآفرینی اینترنتی در اروپا

Posted by Pishgam Pishgam
Options


کارآفرینی اینترنتی در اروپا

«این کتاب یک کتاب عالی است که کمک زیادی به درک توسعة ارتباطات و اینترنت می‌‌کند. بخش‌های مختلف این کتاب برای آموزش ایده‌آل هستند.»

جان زیسمان، دانشگاه برکلی، کالیفرنیا، آمریکا

«این رسالة کامل تحقیقاتی، بستر جدیدی را از طریق پراختن به رابطة میان کارآفرینی اینترنتی و سیاست‌های دولتی فراهم آورده است. بخش نخست به توسعة اینترنت به عنوان مبنای یک اقتصاد جهانی جدید به نام اقتصاد اینترنت و نقش آن در موفقیت سیاست‌ ارتباطات دولت آمریکا می‌پردازد، بخش دوم، به بررسی جزییات ظهور و نقاط ضعف کارآفرینی اینترنتی در آلمان، روابط سیاسی در دولت آلمان، اپراتورهای مخابراتی ملی و کسب و کارهای جدید اینترنتی می‌پردازد.

همچنین یک فصل مفید نیز دربارة اروپا ارایه شده که به پیشرفت‌های حاصله در فرانسه، هلند و مشخصاً سوئد می‌پردازد.

این کتاب با ارایة تحلیل‌های جامع، نشان می‌دهد که چگونه مؤسسات ملی و سیاست‌های دولتی در مورد ارتباطات و نوآوری‌های ملی، توانسته‌اند فرصت‌های تازه‌ای را در اینترنت ایجاد کنند و امکان توسعة کسب و کارهای اینترنتی را همراه با پیشرفت‌های ملی فراهم آورند.

این کتاب که به لحاظ تئوریک مبتنی بر تحقیقات تجربی است، برای همة کسانی که به سیاست‌های دولتی در مورد انقلاب ارتباطات و اقتصاد نوین اینترنت علاقه‌مند هستند، جذاب می‌باشد.»

پیتر هامفریز، دانشگاه منچستر، انگلستان

فهرست مطالب این کتاب:

۱٫ مقدمه: توسعة نابرابر و کارآفرینی اینترنتی در اروپا،

بخش اول: فرصت جهانی

۲٫ رشد جهانی اینترنت و نقش ایالات متحده

۳٫ قانون‌زدایی و از میان رفتن فاصله‌ها

بخش دوم: اقتصاد سیاسی ملی

۴٫ اصلاحات سازمانی و مصالحة سیاسی

۵٫ استراتژی اپراتورهای فعال مخابراتی و دسترسی به اینترنت

۶٫ پیمایش کارآفرینی اینترنتی در آلمان

۷٫ انواع مختلف توسعة کسب و کارهای اینترنتی در اروپا: نمونة سوئد

۸٫ نتیجه: زمانبندی اصلاحات سیاسی و کارآفرینی اینترنتی در اروپا

ضمیمه الف: رویه و نتایج پیمایش شرکت‌های نوپای جهانی

ضمیمة ب: مصاحبه‌ها

ضمیمة ج: آمار مالی برگزیده برای اپراتورهای بین‌المللی مخابراتی

ضمیمه د: هزینه‌های تبلیغات اینترنتی و تعداد کاربران اینترنت به تفکیک کشورها

کتاب‌نامه

قیمت این کتاب ۷۰$ است.