تمرين كارآفريني

Posted by Pishgam Pishgam
Optionsتمرين كارآفريني
 چگونه كسب و كار كوچك راه‌اندازي كنيم؟ عنوان
زهرا بهمن‌پور نويسنده
1385/11/25 تاريخ

در اين كتاب با مطالعه مباحث ايده‌يابي، بازاريابي، امور مالي و مديريت، توانايي تنظيم طرح كسب و كار را به منظور راه‌اندازي آن فرا مي‌گيرد.
        خلاصه
موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

تمرين كارآفريني

چگونه كسب و كار كوچك راه‌اندازي كنيم؟

 

زهرا بهمن‌پور

 

در اين كتاب با مطالعه مباحث ايده‌يابي، بازاريابي، امور مالي و مديريت، توانايي تنظيم طرح كسب و كار را به منظور راه‌اندازي آن فرا مي‌گيرد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: ايده‌يابي

فصل دوم: بازاريابي

فصل سوم: امور مالي

فصل چهارم: مديريت