کارآفريني 59

Posted by Pishgam Pishgam
Optionsعنوان
        كارآفريني
گروه
        مدیریت و خدمات اجتماعی
تصویر بزرگ جلد کتاب
        جلد
نویسنده
        ناصر شكري - فردين وكيلي
مترجم
        ندارد
ناشر
        مركز آموزش علمي كاربردي قروه 1  
سال چاپ
        1389
نوبت چاپ
        چاپ اول
قیمت
        ريال 45,000
چکیده
        چكيده
وضعیت
        تازه
ردیف
        629
شماره تماس ناشر
        08112519389