كارآفريني از فرصت تا عمل 60

Posted by Pishgam Pishgam
Options


عنوان: كارآفريني از فرصت تا عمل
تهيه‌كننده: سازمان همياري اشتغال
قيمت: 0 ريال
  توضيحات: اين كتاب بر آن است تا به شيوه‌اي نو نظر را به عمل پيوند دهد. نگرش اصلي اغلب كتاب‌هاي كارآفريني به سمت تحقيق و نظريه‌پردازي است و برخورد با دنياي كسب و كار و واقعيت‌هاي اجتماعي را در مرتبه دوم اهميت قرار مي‌دهند، ولي اين كتاب نگرش عملي قويتري دارد. تمركز كتاب بر يادگيري براي كسب و كار است نه درباره كسب و كار. اگر چه جنبه‌هاي تئوريك موضوع به اندازه كافي مورد توجه قرار گرفته ولي تأكيد كتاب عمدتاً بر فرد كارآفرين و فرصت‌سازي و فرصت شكاري كارآفرينانه بوده است. در راستاي مواردي كه در بالا به آنها اشاره شد مطالب زير در فصول مختلف كتاب مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است: - ايجاد و توسعه فرصت به عنوان مساله محوري تفكر كارآفرينانه - پيوستگي تفكر و روشهاي كاري خلاقانه و نوآورانه با طراحي منطقي و نگرشهاي تحليلي - معرفي ساختار عملي و ابزارهاي ارزيابي، به منظور كمك به دانشجويان و فراگيران براي تشخيص و پيگيري فرصت‌هاي كسب و كار - ارايه چشم‌انداز جهاني كارآفريني و نوآوري - طرح مطالعات موردي متنوع - رعايت تنوع مطالب و مثالها براي استفاده دانشجويان، كارآفرينان تازه كار و مديران سازماني ديويد راء (David Rae) نويسنده كتاب قبلاً استاد مدرسه كسب و كار لينكلن در دانشگاه لينكلن و رئيس مركز مديريت كارآفرينانه در مدرسه كسب و كار دربي شاير (Derbyshire) انگلستان بوده است. وي تاليفات و تحقيقات زيادي در زمينه كارآفريني دارد و جوايز زيادي در كنفرانس‌هاي بين‌المللي در همين رابطه دريافت كرده است. ديويد راء زندگي حرفه‌اي خود را با كسب و كار، مشاوره و كارهاي اجرايي شروع كرد، سپس در سال 1996 وارد آموزش‌عالي شد و در سه دانشگاه به تدريس در زمينه نوآوري كارآفرينانه پرداخت. براي كسب اطلاعات بيشتر و نحوه ارسال و دريافت كتاب با شماره تلفن 88890869-021 خانم صباحي تماس حاصل نمائيد.