مباني كارآفريني 62

Posted by Pishgam Pishgam
Options


عنوان
        مباني كارآفريني
 
نویسنده
        مسعود خوارزمي - صادق خوارزمي

ناشر
        مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد43
تهران
سال چاپ
        1389
نوبت چاپ
        چاپ اول
قیمت
        ريال 54,000

شماره تماس ناشر
        22331629